english | nederlands

RC 46 La lune blanche

text source

Paul Verlaine, La bonne chanson (Paris: Léon Vanier, 1891), 13-14 (no. VI)

dedicatees

publications

 • Complete Songs for Solo Voice and Piano Vol. 14 Donemus / Alphons Diepenbrock Fonds 29589176

 • La lune blanche
 • Verlaine, Paul
 • hoge stem en piano
 • 1898-11-01 00:00:00.0 - 1898-11-30 00:00:00.0
 • duration 2:30

Anders dan het geval is bij het merendeel van Diepenbrocks liederen, is de aanleiding of de impuls tot het componeren van La lune blanche niet gedocumenteerd. In de overgeleverde correspondentie wordt er zelfs nergens melding van gemaakt. Diepenbrock noteerde dit korte, strofische lied (één van de zeer weinige niet-doorgecomponeerde in zijn oeuvre) in een haastig en vaak moeilijk leesbaar kladschrift op een los vel papier dat hij van de volgende dedicatie voorzag: “Voor Toon / 19 Nov. 1898 / van Fons.” …more >

La lune blanche (incipit)


Anders dan het geval is bij het merendeel van Diepenbrocks liederen, is de aanleiding of de impuls tot het componeren van La lune blanche niet gedocumenteerd. In de overgeleverde correspondentie wordt er zelfs nergens melding van gemaakt. Diepenbrock noteerde dit korte, strofische lied (één van de zeer weinige niet-doorgecomponeerde in zijn oeuvre) in een haastig en vaak moeilijk leesbaar kladschrift op een los vel papier dat hij van de volgende dedicatie voorzag: “Voor Toon / 19 Nov. 1898 / van Fons.”

Degene aan wie hij de schets opstuurde, was Antoon Derkinderen. Met deze beeldend kunstenaar had Diepenbrock gedurende de jaren dat hij als leraar klassieke talen in ’s-Hertogenbosch werkzaam was (1888-1894) diepgaande en stimulerende gesprekken over de richting waarin de kunst zich zou moeten ontwikkelen (zie RC 27).

In het najaar van 1898 – beiden woonden inmiddels in Amsterdam – kwam het voor het eerst sinds jaren van een uitgebreid bezoek. Een neerslag is te lezen in de brief die Derkinderen op 13 november schreef: Ik was zoo blij dat ik dit weer had mogen genieten – het was zoo’n milde, zoo’n hartelijke én zoo’n mooie middag. Hij voegde eraan toe: Ik vind de nieuwe dingen die ik van je gehoord heb prachtig! Waarlijk, je hebt je over de laatste tijden niet te beklagen, waarin je dit gemaakt hebt. (BD III:85)

Onder de werken die Diepenbrock onlangs had gecomponeerd, waren zijn eerste liederen op Franse tekst: Écoutez la chanson bien douce (RC 40) en Clair de lune (RC 43), beide op een gedicht van Verlaine en daterend van respectievelijk januari en september 1898. Aan te nemen valt dat hij deze liederen aan Derkinderen heeft voorgespeeld en dat hij in reactie op diens enthousiaste brief La lune blanche op muziek heeft gezet als herinnering aan hun ontmoeting en als een presentje aan zijn dierbare vriend. De tekst roept de rustgevende, mystieke atmosfeer van een maanverlichte nacht op – een onderwerp dat tot de centrale thematiek in Diepenbrocks oeuvre behoort. Mogelijk heeft Faurés zetting van hetzelfde gedicht Diepenbrock tot zijn compositie aangezet, zoals dat bij Clair de lune was gegaan.

Het lied – waarvan het klankbeeld enigszins aansluit bij dat van Clair de lune – is volledig, maar kan niet als afgewerkt worden aangemerkt; ongetwijfeld zou Diepenbrock bij nadere beschouwing de parallelle kwinten in de rechterhand van de pianopartij verwijderd hebben. Om die reden is La lune blanche in de Appendix van de Complete Songs opgenomen.

Ton BraasLa lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée...

Ô bien-aimée.

L’étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure...

Rêvons, c’est l’heure.

Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l’astre irise...

C’est l’heure exquise.

 

 


 • A-43(2) La lune blanche

  • 1
  • 2

  A-43(2) with dedication Voor Toon / 19 Nov. 1898 / van Fons

  • 1898-11-19 00:00:00.0
  • dedication: Voor Toon / 19 Nov. 1898 / van Fons
  • location: Diepenbrock Archief Laren
  • pages: 2

 • Complete Songs for Solo Voice and Piano Vol. 14

  2001 Donemus / Alphons Diepenbrock Fonds