english | nederlands

Works

dedicatee : Smulders, Charles

RC 27 Missa in die festo

bezetting: tenor, dubbel mannenkoor en orgel ♦ In zijn jeugdjaren had Diepenbrock een aversie ontwikkeld tegen de stijl van de missen voor mannenkoor en orgel van componisten uit de eerste helft van de negentiende eeuw als Johannes van Bree, Johan…

RC 39 Te Deum laudamus

bezetting: solistenkwartet, twee gemengde koren en orkest ♦ Al in 1892 had Diepenbrock het voornemen een Te Deum te schrijven, maar de vroegste schetsen daarvoor dateren eerst uit mei 1896. Uiteindelijk kwam de compositie tussen 1 september en 1 december 1897 …

RC 41 Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen

bezetting: sopraan of tenor en piano ♦ Diepenbrock kwam als kind geregeld bij de familie Alberdingk Thijm aan huis. Zijn moeder was een nicht van de letterkundige J.A. Alberdingk Thijm, van wie Karel de jongste zoon was. Deze nam als schri…

RC 73 Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen

bezetting: sopraan en orkest ♦ Drie dagen na voltooiing van de orkestpartituur van Wenn ich ihn nur habe (RC 72) begon Diepenbrock aan de instrumentatie van Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen, in 1898 geschreven voor sopraan of…