english | nederlands

Works

RC 20 Die Liebende schreibt (“Ein Blick von deinen Augen in die meinen”)

bezetting: alt of mezzosopraan en piano // sopraan en piano ♦ Op 30 april 1898 vertolkte de sopraan Aaltje Noordewier-Reddingius in het Amsterdamse Concertgebouw zeven liederen van Alphons Diepenbrock, waaronder het sonnet Die Liebende schreibt, een van de inter…

RC 21 Les elfes (“Couronnés de thym et de marjolaine”)

bezetting: sopraan, bariton, vrouwenkoor en orkest ♦ Met de cantate Les elfes op tekst van de Franse dichter Charles Marie Leconte de Lisle (1818-1894) sloot Diepenbrock in 1887 een periode van zeven jaar af waarin 13 liederen en zes meerstemmige vocale…

RC 22 Stabat mater dolorosa

bezetting: mannenkoor a cappella ♦ Wanneer precies Diepenbrock aan zijn toonzetting begon van de destijds aan Jacopone da Todi (ca. 1230-1306) toegeschreven tekst, is onbekend. Naar eigen zeggen (BD III:464) moet het in de loop van 188…

RC 23 Ave Maria

bezetting: mezzosopraan en orgel of piano // sopraan en orgel of piano ♦ In de loop van 1888 en 1889 las Diepenbrock Émile Zola’s La faute de l'abbé Mouret, dat hij te leen had gekregen van zijn studievriend Aegidius W. Timmerman (1858-1941). Het boek maakte indruk, zoals …

RC 24 Jesu dulcis memoria

bezetting: bariton en orgel of piano ♦ Jesu dulcis memoria is het tweede werk dat Diepenbrock, geïnspireerd door het lezen van Emile Zola’s La faute de l’abbé Mouret, componeerde (zie Ave Maria, RC 23). Het gaat hier om de vijf strofen van…

RC 25 Es war ein alter König

bezetting: bariton of alt en piano ♦ Es war ein alter König is het enige lied op Duitse tekst dat Diepenbrock gedurende zijn achtjarig verblijf in ’s-Hertogenbosch, waar hij werkte als docent klassieke talen, heeft gecomponeerd. Voor de …

RC 26* Het daghet uyt den Oosten

Nergens in zijn correspondentie brengt Diepenbrock zijn schets van Het daghet uyt den Oosten ter sprake. Daar het manuscript bovendien ongedateerd is, is het gissen wanneer en om welke reden hij aan d…

RC 27 Missa in die festo

bezetting: tenor, dubbel mannenkoor en orgel ♦ In zijn jeugdjaren had Diepenbrock een aversie ontwikkeld tegen de stijl van de missen voor mannenkoor en orgel van componisten uit de eerste helft van de negentiende eeuw als Johannes van Bree, Johan…

RC 28 Rey van burchtsaeten (“Waar werd oprechter trouw”)

bezetting: gemengd koor a cappella ♦ Diepenbrocks belangstelling voor Joost van den Vondel, Nederlands grootste dichter uit de Gouden Eeuw, is gewekt in zijn vroege jaren. Beide ouders maakten deel uit van een gezelschap dat bij elkaar k…

RC 29 Canticum “O Jesu ego amo te”

bezetting: sopraan en piano // sopraan en orgel ♦ In De Nieuwe Gids van januari 1893 publiceerde Alphons Diepenbrock een bespreking d.d. 13 december 1892 van Le Latin mystique van Remy de Gourmont.1 Als reactie hierop schreef Frans Erens in het febru…


previous next